Biopsychológia Zväčšiť

Biopsychológia

ISBN 978-80-89322-30-5

14,00 € s DPH

Detaily

Obsah
1. HISTORICKÉ PREPOJENIE PRÍRODNÝCH VIED
A PSYCHOLÓGIE 9
2. ZÁKLADNÉ KOMUNIKAČNÉ A REGULAČNÉ
SYSTÉMY ĽUDSKÉHO ORGANIZMU 12
2.1 Imunitný systém 16
2.2 Endokrinný systém 18
2.3. Nervový systém 21
2.3.1 Neuróny a ich vzájomná komunikácia 22
2.3.2 Organizácia nervového systému 29
3. PRINCÍPY ZMYSLOVEJ PERCEPCIE
A HIERARCHICKEJ REGULÁCIE 35
3.1 Vývin neurónov a ich spojení – neurogenéza a synaptogenéza 36
3.2 Vertikálna hierarchia nervového systému 38
3.3 Horizontálna hierarchia mozgovej kôry 45
3.4 Motorická časť centrálneho nervového systému 49
4. EMOČNÝ, SOCIÁLNY A KOGNITÍVNY MOZOG 51
4.1 Mozog– sídlo intuície a emócií 51
4.2 Mozog - sociálny orgán 57
4.3 Mozog– sídlo kognitívnych schopností 60
4.3.1 Reč, mozgové centrá reči, poruchy reči 63
4.3.2 Pamäť a učenie, mozgové štruktúry, poruchy pamäti 66
4.3.3 Funkčná špecializácia hemisfér 70
4.4. Integrácia mozgových funkcií 71
5. CENTRÁLNE NEUROTRANSMITERY VO VZŤAHU
K ROZVOJU A LIEČBE PSYCHICKÝCH PORÚCH 76
5.1 Synaptický prenos signálov 77
5. 2 Centrálne neurotransmitery 79
5.2.1 Monoamíny 80
5.2.1.1 Noradrenalín 80
5.2.1.2 Serotonín 82
5.2.1.3 Dopamín 83
5.2.2 Acetylcholín 85
5.2.3 Aminokyseliny 86
5.2.3.1 Excitačné aminokyseliny 86
5.2.3.2 Inhibičné aminokyseliny 88
5.3 Depresívna porucha a jej liečba 89
5.3.1 Historické aspekty 90
5.3.2 Základné princípy mechanizmu účinku antidepresív 90
5.3.3 Tricyklické antidepresíva (TCA) 91
5.3.4 Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO, RIMA) 91
5.3.5 Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) 92
5.3.6 Iné antidepresíva 93
6. MOZGOVÁ PLASTICITA 94
6.1 Historické aspekty 94
6.2 Štrukturálne aspekty mozgovej plasticity 95
6.2.1 Morfologické zmeny 95
6.2.2 Dlhodobá potenciácia 96
6.2.3 Dlhodobá depresia 97
6.3 Tvorba nových neurónov ako súčasť mozgovej plasticity 97
6.4 Neurotrofíny 100
6.4.1 Všeobecná charakteristika 100
6.5 BDNF 102
7. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STRESOVEJ
ODPOVEDE 104
7.1 Terminológia 105
7.2 História 105
7.3 Neuroendokrinná odpoveď na stresové podnety 106
7.3.1 Hlavné zložky neuroendokrinnej odpovede na stresové podnety 106
7.3.1.1 Kortikoliberín (CRH) 108
7.3.1.2 Adrenokortikotropný hormón (ACTH) 108
7.3.1.3 Kortizol 109
7.3.2 Ďalšie zložky neuroendokrinnej odpovede na stresové podnety 109
7.4 Alostatická teória stresu 111
7
8. BIOLOGICKÉ RYTMY A ICH PORUCHY 113
8.1 Rozdelenie biologických rytmov 115
8.1.1 Rozdelenie biologických rytmov podľa pôvodu 115
8.1.2 Rozdelenie biologických rytmov podľa dĺžky periódy 116
8.2 Cirkadiánny systém 117
8.2.1 Kľúčové zložky cirkadiánneho systému 117
8.2.2 Periférne oscilátory 120
8.2.3 Melatonín 121
8.2.4 Podstata generovania cirkadiánnych rytmov 123
8.3 Poruchy cirkadiannych rytmov 124
8.3.1 Svetelná kontaminácia prostredia 124
8.3.2 Pásmová choroba 125
8.3.3 Práca na zmeny 126
8.3.4 Sezónna afektívna porucha 126
9. POHLAVIE, HORMÓNY A REPRODUKČNÉ
FUNKCIE 127
9.1 Determinácia pohlavia 127
9.1.1 Chromozómové určenie pohlavia 128
9.1.2 Vývoj reprodukčných orgánov 129
9.1.3 Sexuálny dimorfizmus mozgu 131
9.2 Pohlavné hormóny 132
9.2.1 Androgény – mužské pohlavné hormóny 132
9.2.2 Estrogény a gestagény – ženské pohlavné hormóny 134
9.3 Reprodukčný cyklus ženy 135
9.3.1 Pohlavné dospievanie – puberta 135
9.3.2 Ovariálny cyklus 136
9.3.3 Menštruačný cyklus 137
9.3.4 Klimaktérium a menopauza 141
9.4 Reprodukčné funkcie muža 142
9.4.1 Pohlavné dospievanie - puberta 142
9.4.2 Spermiogenéza 143
9.4.3 Andropauza 143
10. ANIMÁLNE MODELY V BEHAVIORÁLNYCH
NEUROVEDÁCH 144
10.1 Účel a validita animálnych modelov 144
10.1.1 Určenie relevantnosti modelu 147
8
10.2 Druhy modelových zvierat 150
10.3 Animálne modely anxiety a depresie 153
10.3.1 Anxieta v animálnych modeloch 154
10.3.2 Depresia v animálnych modeloch 157
Literatúra 162
O autoroch 171

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Biopsychológia

Biopsychológia