MMPI®-2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 CZ ver. Zväčšiť

MMPI®-2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK ver. 1. vydanie

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Autori: J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath,
A. Tellegen, W. G. Dahlstrom and B. Kaemmer,
Coordinator for the Press
Autori slovenskej verzie: R. Máthé, J. Štefániková
Autor PC verzie: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2 SK

Viac detailov

589,12 € s DPH

Detaily

Charakteristika

MMPI-2 je metódou prvej voľby, ktoré je popri každodennej diagnostickej praxi klinického psychológa vhodné aj ako súčasť batérie testov používaných pri vyšetrení psychickej spôsobilosti na držbu alebo nosenie zbraní a streliva ako aj v rámci vyšetrení psychickej spôsobilosti na riadenie motorového vozidla. Vzhľadom na exaktnú rozpracovanosť desiatich validizačných škál je ako štandardizovaná metóda mimoriadne vhodná aj pre forenznopsychologickú prax či už v rámci znaleckých psychologických vyšetrení alebo v rámci vyšetrení v penitenciárnej starostlivosti. Stodvadsaťdva škál inventória poskytuje významné informácie aj pre psychológov pôsobiacich v iných oblastiach aplikovanej psychológie (napr. pri výberových konaniach) tak na zistenie osobnostných charakteristík ako aj na detekovanie psychopatológie. Metóda má významné uplatnenie v psychologickom výskume. Vďaka spracovaniu výsledkov v PC programe umožňuje okamžitý export a efektívnu prácu so získanými dátami.

Test tvorí inventórium s 567 položkami, ktoré sýtia nasledovné škály MMPI-2:
• Validizačné škály v celkovom počte 10 (pôvodné 4 boli doplnené o ďalších 6)
• Štandardné klinické škály (10)
• Reštrukturované klinické (RC) škály (9)
• Harrisovy – Lingoesovy subškály (28)
• Si subškály (3)
• Wiener – Harmonove subškály (10)
• Obsahové škály (15)
• Komponenty obsahových škál (27)
• Škály psychopatológie osobnosti (5)
• Osobnostné charakteristiky – Doplnkové škály (15)

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia
Využitie: MMPI-2 je širokospektrálne inventórium, ktoré
slúži na vyšetrenie osobnosti a na diagnostikovanie psychopatológie, resp. na diferenciálno-diagnostické účely.
Administrácia: individuálna i skupinová, verzia
tužka-papier, priamo záznam do PC, v oboch prípadoch s vyhodnocovaním prostredníctvom skórovacieho
programu pre Windows

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

MMPI®-2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK ver. 1. vydanie

MMPI®-2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK ver. 1. vydanie

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Autori: J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath,
A. Tellegen, W. G. Dahlstrom and B. Kaemmer,
Coordinator for the Press
Autori slovenskej verzie: R. Máthé, J. Štefániková
Autor PC verzie: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2 SK