Motivácia k vzniku...

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Psychoprof, spol. s r. o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1990 ako fyzická osoba, ktorej primárnym zámerom bola edukácia psychológov a psychoterapeutov v oblasti klinickej psychodiagnostiky. Neskôr, v roku 1996, v zmysle významného postavenia na trhu a rozšírenia nášho portfólia služieb, sme zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným .

Medzi hlavné oblasti pôsobnosti spoločnosti patria:

vydávanie odbornej literatúry (najmä z oblasti psychológie, psychiatrie a sexuológie)

periodické, 6 mesačné, vydávanie časopisu Slovenskej sexuologickej spoločnosti Sexuológia/Sexology

vydávanie a distribúcia psychodiagnostických metód, vrátane softwarových produktov

organizovanie kurzov pre prácu s psychodiagnostickými metódami, najmä s Rorschachovou metódou (Méreiho škola)

naším hlavným obchodným partnerom, v rámci produktovej podpory a distribúcie, je spoločnosť HOGREFE Testcentrum CZ, pre ktorú sme výhradným distribútorom na slovenskom distribučnom trhu

Kontaktné údaje

Adresa sídla:

Psychoprof, spol. s r. o.
Sládkovičova 7
940 63 Nové Zámky
Slovensko

Adresa predajne a korešpondenčná adresa:

Psychoprof, spol. s r. o.
Ernestova bašta 5773/2
940 62 Nové Zámky
Slovensko

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Psychoprof, spol. s r. o.
Sládkovičova 7
940 63 Nové Zámky

IČO: 34132988
DIČ: 2020414803
IČ DPH: SK2020414803


Obchodný register: spoločnosť zapísaná Okresným súdom v Nitre, vložka č: 1913/N oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700284349/8330
IBAN: SK43 8330 0000 0027 0028 4349
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Telefonické kontakty
Tel.: +421 35 6 408 550
Fax: +421 35 6 408 552
E-mail: objednavka@psychoprof.sk a psychoprof@psychoprof.sk

Spoločnosť Psychoprof, spol. s r. o. si vyhradzuje právo distribúcie vlastných psychodiagnostických metód, ich príručiek a doplnkových produktov, zákazníkom s preukázateľným vzdelaním 2. stupňa jednoodborového štúdia psychológie, alebo inštitúciám, ktorých garantom je takáto osoba.

Všetky psychodiagnostické metódy, ich príručky a doplnkové produkty, distribuované spoločnosťou Psychoprof, spol. s r. o., na základe partnerských dodávateľsko-odberateľských a distribučných vzťahov si vyhradzujeme poskytovať zákazníkom na základe predajných a distribučných podmienok našich dodávateľských partnerov (Metody (hogrefe.cz)hogrefe.de | Hogrefe).

Zodpovedný vedúci: PhDr. Robert Máthé, PhD.