AAC: Apercepčné karty pre adolescentov Zväčšiť

AAC: Apercepčné karty pre adolescentov

Adolescent Apperception Cards – AAC

1. české vydanie, Testcentrum, Praha 2006

Autor: L. Silverton

Autor českej verzie príručky: P. Goldmann

Vekové rozmedzie: 12 – 19 rplpv

Využitie: v klinickej praxi

Administrácia: individuálne

 

Metóda kategórie B

Viac detailov

166,84 € s DPH

Detaily

AAC sú koncipované ako metóda klinického posudzovania, založeného na metóde apercepcie, koncepčne odvodené od Tematického apercepčného testu.

AAC môžu byť užitočné pre pochopenie myšlienkových schém, ktoré jedinec využíva k interpretácii interpersonálnych postupov, typov interpersonálnych reakcií, ktoré jedinec pravdepodobne prežíva, spôsob, ktorým jedinec vníma správanie druhých, a k určeniu individuálneho charakteristického spôsobu vytvárania medziľudských vzťahov.  

AAC sa skladá z 11 kariet. Štyri karty majú odlišné verzie podľa pohlavia a ostatných sedem existuje iba v jednej verzii. Karty sú zamerané špeciálne na témy dôležité pre vekovú skupinu od 12 do 19 rokov tak, aby sa dotýkali predovšetkým citlivých tém zneužívania a zanedbávania. Typy vzťahov, ktoré táto kontrolná metóda podchytáva, sú vzťahy v rodine, a to hlavne vzťah k rodičom, k súrodencom a osobnám, ktoré tieto blízke osoby nahrádzajú a vzťahy k rovesníkom.  

  

Technika AAC je koncipovaná tak, aby evokovala také témy ako domáce fyzické a sexuálne násilie, zanedbávanie, odmietanie spoločností rovesníkov a problematiku drogovej závislosti. Pretože obrázky sú zámerne nejednoznačné, vyžaduje metóda od pacienta využitie vlastnej predstavivosti a vlastných zdrojov pri vytváraní príbehu ako výklad obsahu každého obrázka. Postavy na obrázkoch sú prezentované buď s nejednoznačným výrazom v tvári alebo sú nakreslené tak, že tvár nie je vôbec vidieť. Nejednoznačnosť obrázkov je ešte zvýšená tým, že implicitné aktivity, prebiehajúce medzi postavami na obrázkoch, sú trochu nejasné.

AAC nemajú žiadnu normatívnu základňu. Preto je pre ich využitie v psychodiagnostickej praxi potrebná vysoká úroveň odbornosti psychológa, aby bolo využitie metódy a výsledku zodpovedné a adekvátne.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

AAC: Apercepčné karty pre adolescentov

AAC: Apercepčné karty pre adolescentov

Adolescent Apperception Cards – AAC

1. české vydanie, Testcentrum, Praha 2006

Autor: L. Silverton

Autor českej verzie príručky: P. Goldmann

Vekové rozmedzie: 12 – 19 rplpv

Využitie: v klinickej praxi

Administrácia: individuálne

 

Metóda kategórie B