BRIEF – Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí Zväčšiť

BRIEF – Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí

Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autoři: G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy, L. Kenworthy

Autoři české verze: R. Ptáček

Metoda kategorie B

Viac detailov

155,53 € s DPH

Detaily

Charakteristika

Metoda BRIEF („Behavior Rating Inventory of Executive Function“) je dotazník pro rodiče a učitele dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce chování dětí v domácím i školním prostředí. Metoda slouží pro hodnocení dětí v širokém věkovém rozpětí 5–18 let, a je vhodná i pro děti s poruchami učení, poruchami pozornosti, traumatickými poraněními mozku, pervazivními vývojovými poruchami, depresí a dalšími vývojovými, neurologickými, psychiatrickými a jinými obtížemi. Každá z verzí Dotazníku – pro rodiče i pro učitele, zahrnuje 86 položek v osmi škálách, které hodnotí různé aspekty exekutivních funkcí: Inhibice, Přesun pozornosti, Emoční kontrola, Iniciativa, Pracovní paměť, Plánování a organizace, Organizace pomůcek, Kontrola chování.

Dotazník obsahuje klinické a validizační škály. Všechny klinické škály dále tvoří dva
indexy (dílčí skóry) – Regulace chování a Metakognice, a jeden celkový skór – Globální
exekutivní kompozit.

Dvě ze škál – Pracovní paměť a Inhibice, jsou klinicky užitečné pro rozlišení podtypů
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).

Věkové rozmezí: 5–18 let

Využití: klinická, poradenská a školní psychologie

Administrace: individualní i skupinová, obvyklá doba
10–15 minut

Vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

BRIEF – Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí

BRIEF – Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí

Škála hodnotenia exekutívnych funkcií u detí

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autoři: G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy, L. Kenworthy

Autoři české verze: R. Ptáček

Metoda kategorie B