I-S-T 2000 R: Test štruktúry inteligencie Zväčšiť

I-S-T 2000 R (SK): Test štruktúry inteligencie

Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autori slovenskej verzie: Vladimír Dočkal, Magdaléna Špotáková a kolektív

Kategorie B

dzovaní dospelých.

Viac detailov

240,55 € s DPH

Detaily

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: diagnostika štruktúry poznávacích schopností, najmä v oblasti poradenskej a školskej psychológie, psychológie práce, organizácie a riadenia, pri prijímacích skúškach na rôzne typy škôl ai.

Administrácia: individuálna aj skupinová, časový limit 77 – 124 minút (podľa zvolených modulov)

Ukážka príručky I-S-T 2000 R: https://hogrefe.cz/image/catalog/documents/ukazka_IST_SK.pdf

Charakteristika testu

I-S-T 2000 R je upravenou a rozšírenou verziou Amthauerovho testu I-S-T 70. Z pôvodných deviatich škál ostalo zachovaných šesť (dopĺňanie viet, analógie, generalizácie, numerické rady, skladanie obrazcov a otáčanie kociek). Škála eliminácie bola vynechaná, škály aritmetických úloh a pamäťového učenia boli výrazne zmenené. Prepracovaný test obsahuje dva nové subtesty (matice a matematické znamienka) a rozširujúci modul – test vedomostí. Novinkou je modulárna konštrukcia testu, ktorá umožňuje administrovať subtesty zamerané na vybrané poznávacie schopnosti. Základný modul zahŕňa deväť skupín úloh, s pamäťovými subtestami jedenásť, a rozširujúci modul obsahuje test vedomostí.

Vďaka novej, teoreticky fundovanej a empiricky podloženej štrukturálnej koncepcii je test určený na meranie nasledujúcích poznávacích schopností:

  • Verbálna inteligencia
  • Numerická inteligencia
  • Figurálna inteligencia
  • Celková úroveň poznávacích schopností
  • Pamäť
  • Vedomosti (verbálne, numericky a figurálne kódované)

Štandardizačný súbor tvorili žiaci základných škôl (orientačné normy pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ) a žiaci stredných škôl (16 – 19 roční) z celej Slovenskej republiky. Súbor (N=749) bol stratifikovaný podľa školského ročníka, rodu, regiónu, veľkosti bydliska, úrovne (stupňa) vzdelávania a odboru vzdelávania. Reprezentatívne populačné normy sú vytvorené pre stredoškolákov a osobitne pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl s maturitou a nematuritných odborov SOŠ. Interpolácia vývinových kriviek dovoľuje predpokladať, že normy pre stredoškolskú populáciu možno použiť aj pri posudzovaní dospelých.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

I-S-T 2000 R (SK): Test štruktúry inteligencie

I-S-T 2000 R (SK): Test štruktúry inteligencie

Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autori slovenskej verzie: Vladimír Dočkal, Magdaléna Špotáková a kolektív

Kategorie B

dzovaní dospelých.