IDS: Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5–10 rokov Zväčšiť

IDS: Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5–10 rokov

1. české vydanie, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2013

Autori: Alexander Grob, Christine S. Meyer a Priska Hagmann-von Arx

Autori českej verzie: Dana Krejčířová, Tomáš Urbánek, Jan Širůček a Michal Jabůrek

Viac detailov

1 036,72 € s DPH

Detaily

Charakteristika testu: 

Test je zameraný na týchto funkčných oblastí:
Kognitívny vývin: Kognície
Psychomotorika
Sociálno-emočné kompetencie
Matematika
Reč
Výkonová motivácia
Doplnkové české subtesty: Verbálne myslenie

Administrácia: Individuálne, celková doba administrácie: 90–120 minút

    

Určenie testu: Test kognitívnych schopností (test inteligence) a celkového vývinu pre vývinovú a pedagogickú psychológiu, výchovné a rodinné poradenstvo, detskú klinickú psychológiu, detskú psychiatriu a pediatri

    

Využitie testu: IDS možno využiť napr. pri diagnostike vysokého nadanie, mentálnej retardácie, pri deťoch s poruchami učenia, správania a emocionálnymi poruchami. Ďalej očakávame, že bude orientačne využiteľný aj pre populáciu nezaradenú do našej štandardizačnej vzorky (napr. cudzojazyčné deti a uplatniť ho možno aj pri práci s deťmi s detským autizmom, Aspergerovým syndrómom alebo s inými vývinovými poruchami).

  

Pôvodné české normy sú založené na reprezentatívnej vzorke 1461 detí.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

IDS: Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5–10 rokov

IDS: Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5–10 rokov

1. české vydanie, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2013

Autori: Alexander Grob, Christine S. Meyer a Priska Hagmann-von Arx

Autori českej verzie: Dana Krejčířová, Tomáš Urbánek, Jan Širůček a Michal Jabůrek