NEO-PI-R: NEO osobnostný inventár Zväčšiť

NEO-PI-R: NEO osobnostný inventár

NEO osobnostní inventář

(podle NEO-PI-R P. T. Costy a R. R. McCraee)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2004

M. Hřebíčková

Kategorie B

Viac detailov

179,09 € s DPH

Detaily

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: v poradenské a klinické psychologii, v psychiatrii, psychologii práce a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba zpracování inventáře přibližně 45 minut

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky NEO-PI-R

Charakteristika testu

Inventář představuje autorizovaný český překlad revidované verze NEO Personality Inventory (NEO-PI-R), vícedimenzionálního osobnostního inventáře Costy a McCraee.

Zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti

  • neuroticismus (N)
  • extraverzi (E)
  • otevřenost vůči zkušenosti (O)
  • přívětivost (P)
  • svědomitost (S)

které reprezentuje 30 dílčích charakteristik (6 pro každou z pěti dimenzí). Jednotlivé subškály obsahují 8 položek, 48 položek je určeno pro měření každé škály, inventář obsahuje celkem 240 položek.)

NEO osobnostní inventář lze použít pro dva druhy posouzení, jednak pro sebeposouzení (Forma S) a posouzení jiné osoby (Forma J), jejíž položky jsou naformulovány ve 3. osobě. Formu J lze použít pro posuzování žen nebo mužů (manželské páry, příbuzní, přátelé, známí, experti -např. terapeuti). Použití Formy J se jeví jako obzvláště vhodné v případech, že chceme ověřit validitu sebeposouzení.

Na položky inventáře se odpovídá na pětibodové likertovské škále vymezené vůbec nevystihuje – spíše nevystihuje – neutrální – spíše vystihuje – úplně vystihuje.

NEO pětifaktorový inventář byl vytvořen na základě pětifaktorového modelu osobnosti (Big Five). Na základě sebeposouzení a/nebo posouzení prováděném druhými se osobnostní charakteristiky opakovaně seskupují do pěti na sobě nezávislých dimenzí.

Revidovaná verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál, každá subškála obsahuje 8 položek. Normy české verze byly vytvořeny na základě reprezentativního standardizačního souboru 2300 respondentů, kteří provedli sebeposouzení a 910 posouzení, provedených jinou osobou.

NEO normy – soubor nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, zpracoval PhDr. Zdeněk Stolař

NEO osobnostní inventář lze použít v klinické praxi, poradenské a pracovní psychologii a ve výzkumech. Jeho použití je výhodné v případech, kdy jsou žádoucí údaje o podrobném profilu osobnosti.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

NEO-PI-R: NEO osobnostný inventár

NEO-PI-R: NEO osobnostný inventár

NEO osobnostní inventář

(podle NEO-PI-R P. T. Costy a R. R. McCraee)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2004

M. Hřebíčková

Kategorie B